Monday 9 November 2020

MPP at Waun Mawn - Diwrnod Archaeoleg 2020 Archaeology Day

 

Waun Mawn: a former stone circle near the bluestone quarries for Stonehenge by Prof. Mike Parker Pearson. 

In 2017 and 2018 the Stones of Stonehenge Project, led by researchers from University College London and the universities of Southampton, Bournemouth and the Highlands & Islands, carried out excavations at Waun Mawn in North Pembrokeshire to discover if the four monoliths there are all that is left of a prehistoric stone circle. These four monoliths – three of them recumbent and one still standing – form an arc which previous archaeologists have suspected may be remains of a circle. Our excavations discovered a further six empty sockets around the perimeter, revealing that this stone circle was originally 110m in diameter. This makes it one of the largest stone circles in Britain and the same diameter as the ditch around Stonehenge. The team have also been able to establish its age by radiocarbon dating and optically stimulated luminescence (OSL) profiling and dating.

- - - - 

Waun Mawn: safle cerrig cylch blaenorol ger y chwareli cerrig glas ar gyfer Côr y Cewri gan Yr Athro Mike Parker Pearson (yn yr iaith Saesneg) 

Rhwng 2017 a 2018 ddaru brosiect Cerrig o Gôr y Cewri, wedi ei arwain gan ymchwilwyr o Brifysgolion Coleg Llundain, Southampton, Bournemouth ag yr Highlands & Islands, cloddio Waun Mawn yn ogledd Sir Benfro. Pwrpas y cloddio oedd darganfod os dim ond y pedwar monolithiau ar y safle oedd ar ôl o’r cylch cerrig cynhanes. Mae tair o’r monolithiau yn orweddol, tra bod un dal yn sefyll, gyda’u gilydd yn ffurfio arc mae archaeolegwyr yn y gorffennol wedi dynodi i fod yn olion o gylch flaenorol. Mae’r cloddio diweddar wedi darganfod chwech socedi cerrig ychwanegol o gwmpas y perimedr, sydd yn dadlennu fod y cylch crwn ar y safle wedi bod yn 110m o ddiamedr yn wreiddiol. Mae hyn yn gwneud y cylch crwn yma yn un o’r rhai mwyaf yn Prydain a’r un diamedr a’r ffos o gwmpas Côr y Cewri. Mae’r tîm hefyd wedi sicrhau oed y safle yn defnyddio dyddio carbonradio ag methodoleg dyddio a phroffilio ymoleuedd cyffroi optegol. 

2 comments:

  1. Thank you so much for this. I’ve found it incredibly interesting. I live in Brisbane Australia and find it difficult at times to follow my interest in this time period with quality information and this is from the horses mouth so to speak! I remember him so well from Time Team and always felt that he could explain a difficult concept so clearly and with such passion. Thanks again. Lindsey Back.

    ReplyDelete
  2. Thank you so much for this. I’ve found it incredibly interesting. I live in Brisbane Australia and find it difficult at times to follow my interest in this time period with quality information and this is from the horses mouth so to speak! I remember him so well from Time Team and always felt that he could explain a difficult concept so clearly and with such passion. Thanks again. Lindsey Back.

    ReplyDelete

Comments welcome on fresh posts - you just need a Google account to do so.